Java’da Constructor

sametklou

Java’da Constructor

Java programlama dilinde constructor (kurucu metod), bir sınıfın instance (örnek) oluşturulduğunda çağrılan özel bir metoddur. Constructor, sınıfın adıyla aynı olmalıdır ve geriye bir değer döndürmez. Constructorlar, instance üretildiğinde otomatik olarak çağrılır ve sınıfın özelliklerini (fields) başlatmak ve instance'ı hazırlamak için kullanılır.

Parametresiz Constructor Oluşturma

public class Araba {
  String marka;
  int model;

  // Parametresiz constructor
  public Araba() {
    this.marka = "Belirtilmedi";
    this.model = 0;
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Araba sınıfında parametresiz bir constructor oluşturulmuştur. Bu constructor, marka ve model alanlarını varsayılan değerlerle başlatır.

Parametre Alan Constructor Oluşturma

public class Kitap {
  String ad;
  String yazar;

  // Parametre alan constructor
  public Kitap(String ad, String yazar) {
    this.ad = ad;
    this.yazar = yazar;
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Kitap sınıfında parametre alan bir constructor oluşturulmuştur. Bu constructor, ad ve yazar parametrelerini alır ve bu değerleri sınıfın alanlarına atar.

Constructor Overloading

Birden fazla constructor tanımlayarak constructor overloading yapabiliriz. Farklı parametre listeleri alan constructorlar oluşturarak farklı durumlara uygun instance oluşturabiliriz.

public class Ogrenci {
  String ad;
  int yas;

  // Parametre alan constructor
  public Ogrenci(String ad, int yas) {
    this.ad = ad;
    this.yas = yas;
  }

  // Parametresiz constructor
  public Ogrenci() {
    this.ad = "İsim Belirtilmedi";
    this.yas = 0;
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Ogrenci sınıfında farklı constructorlar oluşturularak constructor overloading yapılmıştır. Ogrenci(String ad, int yas) constructor'ı ad ve yas parametrelerini alırken, Ogrenci() constructor'ı ise varsayılan değerlerle instance oluşturur.

Java'da constructorlar, sınıfların kullanımını daha esnek hale getirir ve instance'ları başlatmak için önemli bir rol oynar. Constructorlar, sınıfın yapısını belirleyerek instance'ın doğru şekilde oluşturulmasını sağlar.