Java’da Comparable Interface

sametklou

Java’da Comparable Interface

Java programlama dilinde kullanılan Comparable interface, nesnelerin karşılaştırılabilir olduğunu belirten bir arabirimdir. Bu interface'i uygulayan sınıflar, nesneler arasında karşılaştırma işlemi yapabilmek için kullanılır. Comparable interface'i, özellikle sıralama işlemlerinde kullanılmaktadır.

Comparable Interface Nedir?

Comparable interface, Java'da tanımlanan bir arabirimdir ve java.lang paketi içinde bulunur. Bu interface, sınıfların karşılaştırılabilir olduğunu belirten tek bir metodu içerir: compareTo(). Bu metot, nesnelerin karşılaştırılmasını sağlar ve geriye negatif, sıfır veya pozitif bir değer döndürür.

Örneğin, String sınıfı Comparable interface'ini uygular ve bu sayede String nesneleri karşılaştırılabilir hale gelir. Bu sayede, String nesnelerini sıralama işlemlerinde kullanabiliriz.

Comparable Interface Nasıl Kullanılır?

Comparable interface'ini uygulamak için sınıfımız bu interface'i implement etmelidir. Ayrıca compareTo() metodu da sınıfımız içinde tanımlanmalıdır. Bu metot, karşılaştırma mantığını içermeli ve geriye int türünde bir değer döndürmelidir.

public class Ogrenci implements Comparable<Ogrenci> {

  private String ad;
  private int yas;

  // Constructor ve getter/setter metotları

  @Override
  public int compareTo(Ogrenci ogrenci) {
    return this.yas - ogrenci.yas;
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Ogrenci sınıfı Comparable interface'ini uygulamaktadır ve compareTo() metodu öğrencilerin yaşlarına göre karşılaştırma yapmaktadır.

Comparable Interface ile Sıralama Yapma

Comparable interface'ini kullanarak nesneleri sıralamak için Collections.sort() metodu kullanılabilir. Bu metot, sıralama işlemini gerçekleştirir ve Comparable interface'ini uygulayan nesneler arasında karşılaştırma yapar.

List<Ogrenci> ogrenciListesi = new ArrayList<>();
ogrenciListesi.add(new Ogrenci("Ali", 20));
ogrenciListesi.add(new Ogrenci("Ayşe", 22));

Collections.sort(ogrenciListesi);

for (Ogrenci ogrenci : ogrenciListesi) {
  System.out.println(ogrenci.getAd() + " " + ogrenci.getYas());
}

Yukarıdaki örnekte, ogrenciListesi adında bir liste oluşturulmuş ve bu liste öğrenci nesneleri içermektedir. Collections.sort() metodu kullanılarak öğrenciler yaşlarına göre sıralanmış ve ekrana yazdırılmıştır.

Comparable interface, Java'da sıralama işlemleri için oldukça kullanışlı bir araçtır ve nesnelerin karşılaştırılabilirliğini sağlar. Bu sayede, farklı sınıflar arasında karşılaştırma yaparak sıralama işlemleri gerçekleştirebiliriz.