Java’da Command Line Arg Kullanımı

sametklou

Java’da Command Line Arg Kullanımı

Java programlama dilinde, Command Line Argümanları (Komut Satırı Argümanları) programınızın çalıştırılması sırasında terminal veya komut istemcisine kullanıcının girdiği verileri temsil eder. Bu argümanlar programınızın çalışmasını etkileyebilir veya belirli parametrelerin değerlerini belirlemenize olanak tanır.

Command Line Arg Nedir?

Command Line Argümanları, Java programınızın main metodu içerisinde String[] args parametresi aracılığıyla alınan değerlerdir. Bu argümanlar, programınızı farklı şekillerde çalıştırmanıza olanak tanır. Örneğin, bir dosya adını veya bir sayısal değeri komut satırına yazarak programınızı çalıştırabilirsiniz.

Command Line Arg Kullanımı

Aşağıda basit bir Java programı örneği verilmiştir. Bu örnekte, programın çalıştırılması sırasında girilen argümanlar ekrana yazdırılır.

public class CommandLineArgsExample {
  public static void main(String[] args) {
    for (String arg : args) {
      System.out.println(arg);
    }
  }
}

Yukarıdaki programda, args dizisi üzerinde foreach döngüsü kullanılarak girilen argümanlar ekrana yazdırılmaktadır. Programı aşağıdaki şekilde çalıştırabilirsiniz:

java CommandLineArgsExample arg1 arg2 arg3

Bu komutla birlikte, programınızın arg1, arg2 ve arg3 değerlerini ekrana yazdırması beklenmektedir.

Parametre Kontrolü

Girilen argümanları kontrol etmek ve işlemek için if else veya switch-case gibi yapılar kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kontrol yapısı ekleyebilirsiniz:

public class CommandLineArgsExample {
  public static void main(String[] args) {
    for (String arg : args) {
      if (arg.equals("hello")) {
        System.out.println("Hello World!");
      } else {
        System.out.println(arg);
      }
    }
  }
}

Bu örnekte, girilen argümanlar arasında "hello" kelimesi varsa "Hello World!" yazdırılacak, aksi halde argümanlar ekrana yazdırılacaktır.

Command Line Argümanları Java programlarında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve programınızın daha esnek olmasını sağlar. Kendi projenizde bu argümanları nasıl kullanabileceğinizi deneyerek daha fazla deneyim kazanabilirsiniz.