Java’da Collections Class

sametklou

Java’da Collections Class

Java programlama dilinde, Collections sınıfı genellikle veri yapılarıyla çalışmak için kullanılır. Bu sınıf, çeşitli yardımcı metodları içerir ve Java koleksiyonlarıyla ilgili yaygın operasyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Collections Sınıfının Özellikleri

 • Collections.sort() metodu: Bir liste üzerinde sıralama işlemi yapmak için kullanılır.
 • Collections.binarySearch() metodu: Bir liste üzerinde ikili arama yapmak için kullanılır.
 • Collections.reverse() metodu: Bir liste üzerinde tersine dönüş işlemi yapmak için kullanılır.
 • Collections.shuffle() metodu: Bir liste üzerinde karıştırma işlemi yapmak için kullanılır.
 • Collections.min() ve Collections.max() metotları: Listenin en küçük ve en büyük elemanlarını bulmak için kullanılır.

Kullanımı

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
    numbers.add(5);
    numbers.add(3);
    numbers.add(8);

    // Sıralama
    Collections.sort(numbers);
    System.out.println("Sıralı liste: " + numbers);

    // Tersine dönüş
    Collections.reverse(numbers);
    System.out.println("Tersine dönmüş liste: " + numbers);

    // Karıştırma
    Collections.shuffle(numbers);
    System.out.println("Karıştırılmış liste: " + numbers);

    // En küçük ve en büyük eleman
    System.out.println("En küçük eleman: " + Collections.min(numbers));
    System.out.println("En büyük eleman: " + Collections.max(numbers));
  }
}

Yukarıdaki örnekte Collections sınıfının bazı metodlarını kullanarak bir ArrayList üzerinde işlemler gerçekleştirildi. Bu metodlar, listenin üzerinde işlem yaparken kullanışlı yardımcı metotlar sunar.

Collections sınıfı, Java programlama dilinde veri yapıları üzerinde işlem yaparken sıkça kullanılan bir araçtır ve kullanımı oldukça pratiktir. Baştan sona örnek kodlarla anlatım yaptık, bu sayede Java'da Collections sınıfının nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.