Java’da Collection Quiz-1

sametklou

Java’da Collection Quiz-1

Java'da Collection Framework kullanımını test etmek için hazırladığımız quizimize hoş geldiniz. Bu quiz, Collection Framework'ün temel kavramlarına, sıklıkla kullanılan sınıflara ve metodlara dair sorular içermektedir. Aşağıda verilen soruları çözerek Java'daki Collection Framework konusundaki bilginizi test edebilirsiniz.

Soru 1:

Bir ArrayList oluşturmak için hangi sınıf kullanılır?
a) List
b) Array
c) ArrayList
d) Collections

Soru 2:

Bir elemanın ArrayList'ten silinmesi için hangi metod kullanılır?
a) remove()
b) delete()
c) clear()
d) pop()

Soru 3:

ArrayList'in boyutunu döndüren metod hangisidir?
a) size()
b) length()
c) count()
d) getLength()

Soru 4:

HashMap ve HashTable arasındaki temel fark nedir?

Soru 5:

Bir HashSet'te eleman ekleme işlemi hangi metotla yapılır?

Soru 6:

Bir LinkedList'ten eleman çıkarma işlemi hangi metotla yapılır?

Soru 7:

Collections sınıfı hangi pakette bulunur?

Soruların cevaplarını kontrol etmek için aşağıda yer alan kod örneklerini inceleyebilirsiniz.

// Soru 1
List<String> arrayList = new ArrayList<>();

// Soru 2
arrayList.remove("elemansil");
  
// Soru 3
int size = arrayList.size();
  
// Soru 4
// HashMap: null değerler ve sırasızdır, HashTable: null değerler kabul etmez ve sıralıdır

// Soru 5
Set<String> hashSet = new HashSet<>();
hashSet.add("element");

// Soru 6
LinkedList<String> linkedList = new LinkedList<>();
linkedList.remove("element");

// Soru 7
import java.util.Collections;

Quizimize katılım sağlayarak Java'da Collection Framework konusundaki bilginizi test edebilir ve geliştirebilirsiniz. Başarılar dileriz!


SEO Keywords: Java Collection Framework, Java Collection Quiz, Collection Framework örnekleri, Java Collection sınıfları, Collection Framework soruları