Java’da CallableStatement Kullanımı

sametklou

Java’da CallableStatement Kullanımı

Java programlama dilinde, veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için CallableStatement sınıfı kullanılır. Bu sınıf, özellikle SQL sorgularını çalıştırırken saklanmış yordamları (stored procedures) çağırmak için kullanılır.

CallableStatement Nedir?

CallableStatement, JDBC (Java Database Connectivity) arabirimi üzerinden veritabanı yordamlarını çağırmak için kullanılan bir sınıftır. Bu sınıf, parametreli stored procedures çağırmak için kullanışlı bir araçtır.

CallableStatement ile Nasıl Çalışılır?

Öncelikle, bağlantı oluşturup CallableStatement nesnesi oluşturmalısınız. Ardından sorgunuzu yazarak veritabanında çalıştırabilirsiniz. İşte basit bir örnek:

String query = "{call your_stored_procedure(?, ?)}";
CallableStatement stmt = connection.prepareCall(query);
stmt.setInt(1, param1);
stmt.setString(2, param2);
stmt.execute();

Yukarıdaki kod örneğinde, your_stored_procedure adlı saklanmış bir yordam çağrılıyor. İlk parametre bir tamsayı, ikinci parametre ise bir string olarak belirtilmiştir.

Örnek Kullanım

Aşağıda, CallableStatement kullanarak bir örnek veritabanı işlemi gerçekleştirme işlemi verilmiştir. Bu örnekte, employees tablosundan tüm kayıtları getirmek için bir stored procedure çağrılır:

String query = "{call get_all_employees()}";
CallableStatement stmt = connection.prepareCall(query);
ResultSet rs = stmt.executeQuery();

while (rs.next()) {
    System.out.println(rs.getString("name") + " - " + rs.getString("department"));
}

stmt.close();

Bu şekilde, veritabanı işlemlerini CallableStatement kullanarak basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için JDBC CallableStatement belgelerine göz atabilirsiniz.