Java’da Call By Value

sametklou

Java’da Call By Value

Java programlama dilinde parametre geçme yöntemi olarak "Call By Value" kullanılır. Bu, bir metoda değişkenin değerinin kopyalanarak geçirilmesi anlamına gelir.

Call By Value Nedir?

Java'da bir metoda değişken geçirirken, o değişkenin değeri kopyalanarak geçirilir. Yani, metot içinde yapılan değişiklikler orijinal değişkeni etkilemez.

Örnek Kod

public class CallByValueExample {
  public static void main(String[] args) {
    int num = 10;
    System.out.println("Before calling method, num is: " + num);
    increment(num);
    System.out.println("After calling method, num is: " + num);
  }
  
  public static void increment(int num) {
    num++;
    System.out.println("Inside method, num is: " + num);
  }
}

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, increment metodu içinde yapılan değişiklik orijinal num değişkenini etkilemez. Çıktı olarak alınan değerler aynı kalır.

Sonuç

Java'da "Call By Value" parametre geçme yöntemi kullanılarak değişkenler metotlara geçirilir. Bu şekilde, metot içinde yapılan değişiklikler orijinal değişkeni etkilemez. Bu nedenle, bu konsepti anlamak Java programlamada önemli bir adımdır.