Java’da BorderLayout Kullanımı

sametklou

Java’da BorderLayout Kullanımı

Java programlama dilinde GUI (grafiksel kullanıcı arayüzü) oluştururken sıkça kullanılan bir layout yöneticisi olan BorderLayout'un kullanımı oldukça önemlidir. BorderLayout, bir konteynerin beş bölgesini (kuzey, güney, doğu, batı ve merkez) belirleyerek bileşenlerin konumunu tasarlamak için kullanılır.

BorderLayout Özellikleri

 • BorderLayout, bileşenlerin ekranın farklı bölgelerinde yerleştirilmesine olanak tanır.
 • Beş farklı bölgeye sahiptir: Kuzey (North), Güney (South), Doğu (East), Batı (West) ve Merkez (Center).
 • Her bileşen sadece bir bölgeye eklenmelidir.
 • Varsayılan olarak, bir bileşen merkez bölgesine eklenir.

BorderLayout Kod Örneği

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BorderLayoutOrnek extends JFrame {
  public BorderLayoutOrnek() {
    setTitle("BorderLayout Örneği");
    setSize(400, 300);
    
    // JFrame üzerinde BorderLayout kullanımı
    setLayout(new BorderLayout());
    
    JButton kuzeyButon = new JButton("Kuzey");
    add(kuzeyButon, BorderLayout.NORTH);
    
    JButton güneyButon = new JButton("Güney");
    add(güneyButon, BorderLayout.SOUTH);
    
    JButton doğuButon = new JButton("Doğu");
    add(doğuButon, BorderLayout.EAST);
    
    JButton batıButon = new JButton("Batı");
    add(batıButon, BorderLayout.WEST);
    
    JButton merkezButon = new JButton("Merkez");
    add(merkezButon, BorderLayout.CENTER);
    
    setVisible(true);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    new BorderLayoutOrnek();
  }
}

Yukarıdaki kod örneği, BorderLayout kullanarak beş farklı bölgeye sahip bir JFrame oluşturur ve her bölgeye bir JButton ekler. Bu örnek sayesinde BorderLayout'un nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.

Java'da BorderLayout'un kullanımı oldukça yaygındır ve GUI tasarımında sıklıkla tercih edilen bir layout yöneticisidir. Özellikle temel GUI uygulamaları oluştururken BorderLayout'u kullanarak bileşenleri kolayca düzenleyebilirsiniz.