Java’da Bir Thread’i Uyutma

sametklou

Java’da Bir Thread’i Uyutma

Java'da bir thread'i uyutmak, belirli bir süre boyunca thread'in çalışmasını durdurmak anlamına gelir. Bu işlem genellikle çoklu iş parçacığı programlamasında kullanılır ve bir thread'in diğer thread'lere öncelik vermesini sağlamak için kullanılır.

Aşağıda Java'da bir thread'i uyutmak için kullanılan Thread.sleep() metodu örneklenmiştir.

public class UykuOrnegi {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Program başladı.");
    
    try {
      // 5 saniye boyunca thread'i uyut
      Thread.sleep(5000);
    } catch (InterruptedException e) {
      System.out.println("Hata oluştu: " + e.getMessage());
    }
    
    System.out.println("Thread uyandı.");
  }
}

Yukarıdaki örnekte, main metodu içinde Thread.sleep(5000) çağrısı ile ana thread, 5 saniye boyunca uyutulmuştur. Bu sürenin milisaniye cinsinden olduğunu unutmayın.

Thread.sleep() metodu bir InterruptedException fırlatabilir, bu yüzden try-catch bloğu içinde kullanılması önemlidir.

Thread'in belirli bir süre sonra uyandırılmasını istiyorsanız, Thread.sleep() metodunu bir döngü içinde kullanabilirsiniz.

Java'da bir thread'i uyutmak ve uyandırmak oldukça basit bir işlemdir ve çeşitli senaryolarda kullanılabilir. Uygulamalarınızda bu özelliği kullanarak iş parçacığı yönetimini daha verimli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.