Java’da Bir Thread’e Katılma

sametklou

Java’da Bir Thread’e Katılma

Java programlama dilinde, bir thread (iş parçacığı) diğer bir thread'e katılabilir. Bu işlem, bir thread'in diğer bir thread'in bitmesini beklemesine ve ardından devam etmesine olanak tanır. Bu işlemi gerçekleştirmek için join() metodu kullanılır.

join() Metodu Kullanımı

join() metodu, bir thread objesine çağrıldığında, o thread'in bitmesini bekler.

Thread thread1 = new Thread(() -> {
  // Thread 1'in yapacağı işlem
});

Thread thread2 = new Thread(() -> {
  // Thread 2'in yapacağı işlem
  try {
    thread1.join();
    // Thread 2, Thread 1'in bitmesini bekler
  } catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
  }
});

thread1.start();
thread2.start();

Yukarıdaki örnekte, thread2 objesi, thread1 objesine join() metodunu çağırarak thread1'in bitmesini bekler. Böylece, thread1 tamamlandıktan sonra thread2 devam eder.

Örnek Uygulama

Aşağıda, join() metodunun kullanıldığı daha detaylı bir örnek verilmiştir.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Thread thread1 = new Thread(() -> {
      for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        System.out.println("Thread 1 - " + i);
      }
    });

    Thread thread2 = new Thread(() -> {
      try {
        thread1.start();
        thread1.join();
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
          System.out.println("Thread 2 - " + i);
        }
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    });

    thread2.start();
  }
}

Yukarıdaki örnek uygulamada, thread2 objesi, thread1 objesine join() metodunu çağırarak thread1'in bitmesini bekler. Ardından, thread2 devam eder ve kendi işlemlerini gerçekleştirir.

Java'da bir thread'e katılma işlemi, thread'leri senkronize etmek ve işlemleri daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılır. Ayrıca, thread'ler arasında iletişim sağlar ve programların daha düzgün şekilde çalışmasını sağlar. Bu nedenle, Java'da join() metodu oldukça önemli bir konudur.