Java’da AWT Penceresini Kapatma

sametklou

Java’da AWT Penceresini Kapatma

Java'da AWT (Abstract Window Toolkit) kullanarak oluşturulan bir pencereyi kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Pencereyi Kapatma Kodu

// Pencereyi oluştur
Frame frame = new Frame("Java AWT Window");

// Pencereyi görünür hale getir
frame.setVisible(true);

// Pencere kapatılınca programın sonlanmasını sağla
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
  public void windowClosing(WindowEvent e) {
    frame.dispose();
    System.exit(0);
  }
});

Yukarıdaki kodda, Frame sınıfı ile bir pencere oluşturulur ve setVisible(true) methodu ile pencere görünür hale getirilir. addWindowListener methodu ile pencere kapatılınca yapılacak işlemler belirtilir. Pencere kapatılınca dispose() methodu ile pencereyi yok eder ve System.exit(0) methodu ile programı sonlandırır.

Alternatif Yaklaşım

frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
  public void windowClosing(WindowEvent e) {
    frame.dispose();
  }
});

Yukarıdaki kodda ise sadece frame.dispose() methodu ile pencere kapatılıp yok edilir. Program sonlanmaz.

Yukarıdaki kod örnekleri ile Java'da AWT penceresini kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer daha fazla bilgi veya yardım almak isterseniz, lütfen bize ulaşın.