Java’da Anonymous Inner Class

sametklou

Java’da Anonymous Inner Class

Java programlama dilinde Anonymous Inner Class olarak adlandırılan anonim iç sınıflar, diğer bir sınıfın içinde, genellikle bir arayüzü uygulayarak veya bir sınıfı genişleterek oluşturulan ve isimsiz olarak kullanılan sınıflardır. Bu sayede, tek kullanımlık ve geçici sınıflar oluşturulabilir.

Anonymous Inner Class'lar genellikle event handling gibi olay yönetiminde ve GUI bileşenlerinde kullanılır. Bu şekilde kod blokları daha okunabilir ve düzenli hale getirilebilir.

Anonymous Inner Class Nasıl Oluşturulur?

Anonymous Inner Class oluşturmak için genellikle bir arayüzü veya sınıfı implements veya extends ederek kullanılır. Örneğin:

Arayuz adi = new Arayuz() {
  // Arayüz metotları burada override edilir
};

veya

Sınıf adi = new Sınıf() {
  // Sınıfın metotları burada override edilir
};

Örnek Kod

Aşağıda bir Anonymous Inner Class örneği verilmiştir. Bu örnekte Runnable arayüzü kullanılarak bir thread oluşturulmuştur.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Thread thread = new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        System.out.println("Anonymous Inner Class kullanımı");
      }
    });

    thread.start();
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Runnable arayüzü implement edilerek Anonymous Inner Class oluşturulmuş ve bir thread çalıştırılmıştır.

Sonuç

Anonymous Inner Class'lar, kodu daha modüler ve okunabilir hale getirmek için kullanılan güçlü araçlardır. Özellikle olay yönetimi gibi alanlarda sıklıkla kullanılırlar. Ancak, kodun karmaşık hale gelmesine sebep olabileceği için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.