Java’da Analog Clock Oluşturma – Applet Uygulaması

sametklou

Java’da Analog Clock Oluşturma – Applet Uygulaması

Analog saatleri görüntülemek için basit bir Java uygulaması nasıl oluşturulur?

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.util.Calendar;

public class AnalogClock extends Applet implements Runnable {
  private Thread thread;
  private int centerX, centerY, radius;

  public void init() {
    thread = new Thread(this);
    thread.start();
  }

  public void paint(Graphics g) {
    // Saat çerçevesini çiz
    g.setColor(Color.BLACK);
    g.drawOval(centerX - radius, centerY - radius, 2 * radius, 2 * radius);

    // Saat işaretlerini çiz
    g.drawLine(centerX, centerY, (int)(centerX + radius * Math.cos(getHourAngle())), (int)(centerY + radius * Math.sin(getHourAngle())));
    g.drawLine(centerX, centerY, (int)(centerX + radius * Math.cos(getMinuteAngle())), (int)(centerY + radius * Math.sin(getMinuteAngle())));
    g.drawLine(centerX, centerY, (int)(centerX + radius * Math.cos(getSecondAngle())), (int)(centerY + radius * Math.sin(getSecondAngle())));
  }

  public void run() {
    while (true) {
      repaint();
      try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  private double getSecondAngle() {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    int seconds = calendar.get(Calendar.SECOND);
    return Math.toRadians(6 * seconds - 90);
  }

  private double getMinuteAngle() {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    int minutes = calendar.get(Calendar.MINUTE);
    return Math.toRadians(6 * minutes - 90);
  }

  private double getHourAngle() {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    int hours = calendar.get(Calendar.HOUR);
    return Math.toRadians(30 * hours - 90);
  }
}

Bu örnek ile Java dilinde analog bir saat oluşturabilir ve görsel bir uygulama ile saatin işleyişini inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki örnek size Java'da nasıl bir analog saat uygulaması oluşturabileceğinizi göstermektedir. Kodu inceleyerek, saat çerçevesini ve işaretlerini çizmek için gerekli adımları görüntüleyebilir ve saatin kaç derece döndürülmesi gerektiğini hesaplamak için kullanılan matematiksel formülleri görebilirsiniz. Bu sayede Java programlama dilinde basit bir grafiksel uygulama oluşturma konusunda daha fazla deneyim kazanabilirsiniz.