Java’da Access Modifiers

sametklou

Java’da Access Modifiers

Java programlama dilinde kullanılan Access Modifiers (Erişim Belirleyiciler), sınıf veya sınıf üyelerinin erişim düzeyini belirlemek için kullanılır. Java'da 4 farklı erişim belirleyici bulunmaktadır:

 • public: Herkesin erişimine açık olan ve herhangi bir kısıtlama olmayan erişim belirleyicidir.
 • protected: Aynı paket içinde ve alt sınıflar tarafından erişilebilir.
 • default (package-private): Eğer başka bir erişim belirleyici belirtilmemişse, varsayılan olarak atanır ve aynı paket içinde erişilebilir.
 • private: Sadece aynı sınıf içinde erişilebilir.
// Örnek bir sınıf tanımı
public class AccessModifiersExample {
  public int publicVariable;
  protected int protectedVariable;
  int defaultVariable;
  private int privateVariable;
  
  // Getter ve setter metotları
  public int getPrivateVariable() {
    return privateVariable;
  }
  
  public void setPrivateVariable(int value) {
    privateVariable = value;
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda görüldüğü gibi, farklı erişim belirleyicilerini sınıf üyeleri üzerinde kullanarak erişim düzeyini kontrol edebiliriz. Bu sayede programlarımızı daha güvenli ve düzenli hale getirebiliriz. Erişim belirleyicileri, Java'nın inceliklerinden biri olup iyi bir şekilde anlaşılması ve kullanılması gerekmektedir.