Java’da Abstract Sınıf ve Interface Kavramları

sametklou

Java’da Abstract Sınıf ve Interface Kavramları

Java programlama dilinde Abstract sınıflar ve Interface'ler çok önemli kavramlardır. Bu yazıda bu iki kavram arasındaki farkları ve nasıl kullanıldıklarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Abstract Sınıf Nedir?

Abstract sınıflar, içerisinde abstract (soyut) metotlar bulunan ve instance (örnekleme) yapılamayan sınıflardır. Abstract sınıflar, genellikle ortak metotlar veya özellikleri barındırmak için kullanılır. Abstract sınıflar, bir sınıfın sadece bir tane extend edilebileceği özelliğe sahiptir.

Örnek bir Abstract sınıf tanımı:

public abstract class Sekil {
  public abstract double alanHesapla();
  public abstract double cevreHesapla();
}

Interface Nedir?

Interface'ler, abstract metotların tanımlanabileceği, ancak instance yapılamayan yapıdır. Interface'lerde sadece metotlar tanımlanır, metotların gövdeleri bulunmaz. Java'da bir sınıf, birden fazla Interface'i implement edebilir.

Örnek bir Interface tanımı:

public interface Sekilller {
  double alanHesapla();
  double cevreHesapla();
}

Abstract vs Interface Arasındaki Farklar

 1. Abstract sınıflar, içerisinde hem abstract hem de non-abstract metotları bulundurabilirken, Interface'ler sadece abstract metotlara sahiptir.
 2. Bir sınıf, yalnızca bir tane Abstract sınıfı extend edebilirken, birden fazla Interface'i implement edebilir.
 3. Abstract sınıflar, değişkenler ve metotlar içerebilirken, Interface'ler sadece metotlar içerir.
 4. Bir sınıf, hem bir Abstract sınıfı extend edebilir hem de bir Interface'i implement edebilir.

Java'da Abstract sınıflar ve Interface'leri iyi anlamak ve doğru şekilde kullanmak, programınızın tasarımını daha esnek ve kolay hale getirebilir. Yukarıdaki örnekler ve açıklamaları inceleyerek Abstract ve Interface arasındaki farkları daha iyi anlayabilirsiniz.