Java’da Abstract Class

sametklou

Java’da Abstract Class

Java programlama dilinde, Abstract Class olarak adlandırılan soyut sınıflar, hem somut hem de soyut metodları içerebilen ve genellikle diğer sınıflar tarafından genişletilmek veya uygulanmak için tasarlanmış olan sınıflardır. Abstract sınıflar, genellikle ortak özellikleri bir araya getirmek ve tekrar kullanılabilirliği artırmak amacıyla kullanılır.

Abstract Class Nasıl Oluşturulur?

Abstract bir sınıf oluşturmak için abstract anahtar kelimesini kullanmamız gerekmektedir. Abstract sınıfların içinde somut olmayan (body'siz) metodlar bulunabilir. Bu metodların uygulanması alt sınıflar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Örnek bir Abstract sınıf oluşturma:

public abstract class Shape {
  // Abstract method
  public abstract void draw();
  
  // Concrete method
  public void fill() {
    System.out.println("Filling the shape");
  }
}

Yukarıdaki örnekte Shape isimli soyut sınıf oluşturulmuştur. draw adında bir soyut metod ve fill adında somut bir metod içermektedir.

Abstract Class Nasıl Kullanılır?

Abstract sınıflardan türetilen sınıflar (alt sınıflar), Abstract sınıfın tüm soyut metotlarını uygulamak zorundadır. Aksi takdirde hata alınır.

Örnek bir alt sınıf oluşturma ve Abstract metotları uygulama:

public class Circle extends Shape {
  @Override
  public void draw() {
    System.out.println("Drawing a circle");
  }
}

Yukarıdaki örnekte Circle sınıfı, Shape sınıfından türetilmiştir ve draw metodunu uygulamıştır.

Abstract sınıflar, polymorphism ve inheritance gibi önemli kavramları destekler ve daha organize ve verimli bir kod yazımı sağlar. Ancak, Abstract sınıfların iyi tasarlanması ve mantıklı bir şekilde kullanılması önemlidir.