Java MouseListener Kullanımı

sametklou

Java MouseListener Kullanımı

Java programlama dilinde MouseListener, fare etkinliklerini dinlemek ve bu etkinliklere cevap vermek için kullanılan bir arabirimdir. MouseListener, fare tıklamaları, fare basma ve fare hareketi gibi fare etkinliklerini işlemek için kullanılır.

MouseListener Arabirimi Metotları

MouseListener arabirimi, aşağıdaki metotları içerir:

 • mouseClicked(MouseEvent e): Fare tıklama olayını işler.
 • mouseEntered(MouseEvent e): Fare pencere alanına girdiğinde işlem yapar.
 • mouseExited(MouseEvent e): Fare pencere alanından çıktığında işlem yapar.
 • mousePressed(MouseEvent e): Fare düğmesine basıldığında işlem yapar.
 • mouseReleased(MouseEvent e): Fare düğmesi serbest bırakıldığında işlem yapar.

MouseListener Kullanımı

Aşağıda, MouseListener arabirimi kullanılarak basit bir fare tıklama olayını işleyen bir Java örneği verilmiştir:

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;

import javax.swing.JFrame;

public class MouseListenerExample extends JFrame implements MouseListener {

  public MouseListenerExample() {
    addMouseListener(this);
    setSize(300, 300);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new MouseListenerExample();
  }

  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    System.out.println("Fare tıklandı");
  }

  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    System.out.println("Fare pencere alanına girdi");
  }

  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
    System.out.println("Fare pencere alanından çıktı");
  }

  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
    System.out.println("Fare basıldı");
  }

  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
    System.out.println("Fare serbest bırakıldı");
  }
}

Yukarıdaki örnek, fare etkinliklerini dinleyen ve her bir fare etkinliğine uygun bir mesajı konsola yazdıran basit bir Swing uygulamasını göstermektedir.

MouseLister arabirimi, Java GUI uygulamalarında fare etkinliklerini dinlemek ve bu etkinliklere uygun işlemler yapmak için oldukça kullanışlıdır. Bahsi geçen metodları kullanarak fare etkinliklerini rahatlıkla işleyebilirsiniz.