Java Map Interface Nedir?

sametklou

Java Map Interface Nedir?

Java Map Interface, Java koleksiyonlarından biridir ve key-value çiftleri taşıyan bir veri yapısı sağlar. Key ve value değerlerini eşleştirir ve kullanıcıya kolay erişim ve manipülasyon imkanı sunar.

Java Map Interface Özellikleri

 • Key ve value değerlerini eşleştirir
 • Tekil key değerlerine sahiptir
 • Key değerleri null olamaz fakat value değerleri null olabilir
 • HashMap, TreeMap, LinkedHashMap gibi çeşitli Map implementasyonları vardır

Java Map Interface Methodları

 1. put(key, value): Belirtilen key ve value değerini Map'e ekler
 2. get(key): Belirtilen key ile eşleşen value değerini getirir
 3. containsKey(key): Belirtilen key Map'te var mı yok mu kontrol eder
 4. containsValue(value): Belirtilen value Map'te var mı yok mu kontrol eder
 5. remove(key): Belirtilen key ile eşleşen entry'yi Map'ten siler

Java Map Interface Örnek Kod

import java.util.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
    
    map.put("A", 1);
    map.put("B", 2);
    map.put("C", 3);
    
    System.out.println(map.get("A")); // Output: 1
    
    for (String key : map.keySet()) {
      System.out.println("Key: " + key + " Value: " + map.get(key));
    }
    
    map.remove("B");
  }
}

Bu örnek kodda, HashMap sınıfı kullanılarak bir Map oluşturulmuş ve key-value çiftleri eklenmiştir. Belirli bir key ile eşleşen value değeri getirilmiş ve Map üzerinde döngü kullanılarak tüm entry'lerin yazdırılması sağlanmıştır. Son olarak belirli bir key'e sahip entry Map'ten silinmiştir.

Java Map Interface, veri yapısı manipülasyonu ve erişiminde key-value çiftlerini kullanarak kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Bu özellikleriyle Java'da sıkça kullanılan bir koleksiyon yapısıdır.