Java LinkedHashSet

sametklou

Java LinkedHashSet

Java LinkedHashSet, Java programlama dilinde kullanılan bir veri yapısıdır. LinkedHashSet, HashSet sınıfından türetilmiş olup, elemanları ekleme sırasına göre tutar. Bu nedenle LinkedHashSet sınıfı, elemanların eklenme sırasını koruyarak veri depolamak için ideal bir seçenektir.

LinkedHashSet sınıfı, hashCode() yöntemini kullanarak elemanların saklanma yerini belirler ve equals() yöntemini kullanarak elemanların eşit olup olmadığını kontrol eder. Bu sayede aynı elemanın koleksiyonda birden fazla kez bulunmasını engeller.

LinkedHashSet Oluşturma

import java.util.LinkedHashSet;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<String> linkedHashSet = new LinkedHashSet<>();

    linkedHashSet.add("Java");
    linkedHashSet.add("Python");
    linkedHashSet.add("C++");

    System.out.println(linkedHashSet);
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, LinkedHashSet oluşturulmuş ve içerisine farklı dil isimleri eklenmiştir. Dikkat ederseniz, eklenen sırayla çıktı verildiği görülmektedir.

LinkedHashSet Metotları

LinkedHashSet sınıfı, HashSet sınıfından türetildiği için aynı metotlara sahiptir. Ancak elemanları ekleme sırasına göre sakladığı için bazı metotlarda farklılık gösterebilir. Genel olarak en çok kullanılan metotlar şunlardır:

 • add(E e): Set'e belirtilen elemanı ekler.
 • remove(E e): Set'ten belirtilen elemanı kaldırır.
 • contains(Object o): Belirtilen elemanın Set'te olup olmadığını kontrol eder.
 • clear(): Set'i boşaltır.
 • size(): Set'in eleman sayısını döndürür.

LinkedHashSet sınıfının diğer metotları ve detaylı açıklamaları için Oracle resmi dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.

Java LinkedHashSet yapısı, elemanların eklenme sırasını koruması nedeniyle bazı durumlarda tercih edilen bir veri yapısı olabilir. Bu veri yapısını kullanarak elemanları eklenme sırasına göre tutabilir ve bu özelliğiyle kolaylıkla sıralamalar yapabilirsiniz.