Java If-else Kullanımı

sametklou

Java If-else Kullanımı

Java programlama dilinde if-else ifadeleri, belirli bir koşul doğru ise belirli bir kod bloğunun çalıştırılmasını sağlar. Bu yapı sayesinde programımız, belirli bir koşul sağlandığında farklı işlemleri gerçekleştirebilir.

If-else Yapısı

if (koşul) {
  // koşul doğru ise burası çalışır
} else {
  // koşul yanlış ise burası çalışır
}

Örnek Kullanım

Aşağıda, kullanıcının girdiği iki sayının toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran bir Java programı örneği bulunmaktadır:

import java.util.Scanner;

public class IfElseExample {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.print("İlk sayıyı girin: ");
    int sayi1 = input.nextInt();

    System.out.print("İkinci sayıyı girin: ");
    int sayi2 = input.nextInt();

    int toplam = sayi1 + sayi2;

    if (toplam > 10) {
      System.out.println("Toplam 10'dan büyük");
    } else {
      System.out.println("Toplam 10'dan küçük veya eşit");
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek, kullanıcının girdiği iki sayının toplamının 10'dan büyük veya küçük/eşit olduğunu kontrol eder ve sonucu ekrana yazdırır.

Unutmayın: Java'da if-else yapısı, programınızı kontrol etmek ve farklı durumlar için farklı işlemler gerçekleştirmek için çok önemlidir. Öğrenmeye yeni başlayanlar için bu yapıyı iyi anlamak ve pratik yapmak oldukça önemlidir.