Java Exceptions Nedir?

sametklou

Java Exceptions Nedir?

Java programlama dilinde, bir hata veya istisna durumu meydana geldiğinde programın normal akışını durdurarak hata yakalama ve işleme işlemi gerçekleştirilir. Bu durumlar Java Exceptions olarak adlandırılır.

Java Exceptions Türleri

Java'da farklı türde Exceptions bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 1. Checked Exceptions: Derleme zamanında kontrol edilen istisna türüdür.
 2. Unchecked Exceptions: Çalışma zamanında kontrol edilen istisna türüdür.
 3. Error: İşlem sırasında ortaya çıkan hataları temsil eder.

Java Exceptions Örnekleri

Checked Exception Örneği

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      File file = new File("input.txt");
      Scanner scanner = new Scanner(file);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.out.println("Dosya bulunamadı!");
    }
  }
}

Unchecked Exception Örneği

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {1, 2, 3};
    System.out.println(numbers[3]); // ArrayIndexOutOfBoundsException hatası
  }
}

Java Exceptions İşleme

Java'da Exceptions işlemek için try-catch blokları kullanılır. Programın hata verebilecek kısımları try bloğu içine alınır ve olası hatalar catch bloğunda ele alınır.

try {
  // Hata verebilecek kodlar
} catch (Exception e) {
  // Hata durumunda yapılacak işlemler
}

Java'da Exceptions ile ilgili daha fazla bilgi almak için Oracle Java Documentation adresini ziyaret edebilirsiniz.