Java EnumMap Kullanımı

sametklou

Java EnumMap Kullanımı

Java'da Enum sınıflarını kullanırken çok sık karşılaşılan senaryolardan biri, EnumMap sınıfını kullanmaktır. EnumMap, Enum sabitleriyle anahtarlandırılan ve değer çiftlerini içeren bir Map uygulamasıdır. Bu makalede Java EnumMap'leri nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.

EnumMap Oluşturma

EnumMap oluşturmak için, Enum sınıfını kullanarak bir generic EnumMap nesnesi oluşturabilirsiniz. Örnek olarak:

enum Gunler {
    PAZARTESI, SALI, CARSAMBA, PERSEMBE, CUMA, CUMARTESI, PAZAR
}

EnumMap<Gunler, String> gunlerMap = new EnumMap<>(Gunler.class);

EnumMap Değer Atama ve Alma

EnumMap'e değer atamak ve değer almak, tipik olarak put() ve get() methodlarıyla yapılır. Örneğin:

gunlerMap.put(Gunler.PAZARTESI, "Yeni haftaya başlangıç");
String pazartesiMesaj = gunlerMap.get(Gunler.PAZARTESI);

EnumMap Gezinme

EnumMap içindeki tüm değerlere erişmek için forEach() methodunu kullanabilirsiniz. Örneğin:

gunlerMap.forEach((gun, mesaj) -> System.out.println(gun + " : " + mesaj));

EnumMap Boyutu

EnumMap'in boyutunu almak için size() methodunu kullanabilirsiniz. Örneğin:

int mapBoyutu = gunlerMap.size();
System.out.println("EnumMap boyutu: " + mapBoyutu);

Java'da EnumMap kullanımı bu kadar basit! Enum sabitleri ile çalışırken EnumMap'ler size belirli avantajlar sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Oracle Java EnumMap Kılavuzu 'na göz atabilirsiniz.