Java Collections

sametklou

Java Collections

Java'da Collections sınıfı, grup/dizi gibi nesneler üzerinde işlemler yapmak için kullanılan bir API'dir. Bu sınıf, Java'nın temel veri yapıları olan List, Set ve Map gibi farklı koleksiyonları yönetmek için bir dizi hazır metot sağlar.

ArrayList Kullanımı

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();

    liste.add("Elma");
    liste.add("Armut");
    liste.add("Çilek");

    for (String meyve : liste) {
      System.out.println(meyve);
    }
  }
}

HashSet Kullanımı

import java.util.HashSet;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    HashSet<String> set = new HashSet<>();

    set.add("Kalem");
    set.add("Silgi");
    set.add("Defter");

    for (String eleman : set) {
      System.out.println(eleman);
    }
  }
}

HashMap Kullanımı

import java.util.HashMap;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    HashMap<Integer, String> map = new HashMap<>();

    map.put(1, "Java");
    map.put(2, "Python");
    map.put(3, "C++");

    for (Integer key : map.keySet()) {
      System.out.println(key + ": " + map.get(key));
    }
  }
}

Java Collections API hakkında daha fazla bilgi edinmek ve farklı koleksiyon sınıflarını öğrenmek için Java Collections Framework dokümantasyonuna göz atabilirsiniz.