Java Collection Interface

sametklou

Java Collection Interface

Java Collection Interface, Java programlama dilinde bulunan ve çeşitli veri yapılarını temsil eden bir arabirimdir. Bu arabirim, farklı veri yapılarına ait özellikleri ve metodları bir araya getirerek genel bir yapı sağlar.

Java Collection Interface Nedir?

Java Collection Interface, Collection Framework içinde bulunan en genel arabirimdir. Bu arabirim, Java'da liste, set ve map gibi farklı veri yapılarını temsil eden alt arabirimlerin temelini oluşturur.

Java Collection Interface Metodları

Java Collection Interface içinde bulunan bazı temel metotlar şunlardır:

 • add(Object element): Belirtilen öğeyi koleksiyona ekler.
 • addAll(Collection c): Belirtilen koleksiyondaki tüm öğeleri koleksiyona ekler.
 • contains(Object element): Belirtilen öğenin koleksiyonda olup olmadığını kontrol eder.
 • remove(Object element): Belirtilen öğeyi koleksiyondan kaldırır.
 • size(): Koleksiyondaki öğe sayısını döndürür.

Java Collection Interface Örnek Kod

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Collection<String> names = new ArrayList<>();
    
    names.add("Alice");
    names.add("Bob");
    names.add("Charlie");
    
    System.out.println("Collection size: " + names.size());
    
    if (names.contains("Alice")) {
      names.remove("Alice");
      System.out.println("Alice removed from collection.");
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, ArrayList sınıfından bir koleksiyon oluşturulmuş ve bu koleksiyon üzerinde temel metotlar kullanılmıştır.

Java Collection Interface hakkında daha fazla bilgi için Oracle Java Documentation sayfasını inceleyebilirsiniz.