Java AWT Nedir?

sametklou

Java AWT Nedir?

Java'da grafik arayüzleri oluşturmak için Java AWT (Abstract Window Toolkit) kullanılır. AWT, kullanıcı arabirimi bileşenlerini oluşturmak ve işlemek için bir dizi sınıf ve yöntem sunar.

Java AWT Event'ler

AWT, olay tabanlı programlama modelini destekler ve olayları işlemek için farklı olay türlerine sahip olay sınıflarını sağlar. Aşağıda Java AWT'de yaygın olarak kullanılan olay türlerinden bazıları bulunmaktadır:

 • MouseEvents: Fare ile ilgili olaylar (tıklama, kaydırma, vb.)
 • KeyEvents: Klavye ile ilgili olaylar (tuşa basma, serbest bırakma, vb.)
 • WindowEvents: Pencere ile ilgili olaylar (pencere açma, kapatma, vb.)

Java AWT Event Örnekleri

Aşağıda basit bir Java programı verilmiştir. Bu program, bir buton oluşturur ve butona tıklandığında bir mesaj kutusu gösterir.

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class EventExample extends Frame implements ActionListener{
  Button button;
  
  EventExample(){
    button = new Button("Tıkla");
    button.setBounds(100, 100, 100, 50);

    button.addActionListener(this);

    add(button);
    setSize(300, 200);
    setLayout(null);
    setVisible(true);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Butona Tıklandı");
  }

  public static void main(String[] args){
    new EventExample();
  }
}

Yukarıdaki örnekte, ActionListener arabirimini uygulayarak buton olayını işlemek için actionPerformed() yöntemini geçersiz kıldık. Butona tıklandığında bir mesaj kutusu göstermek için JOptionPane sınıfını kullandık.

Java AWT Event'leriyle ilgili daha fazla bilgi için Java AWT Dökümantasyonuna bakabilirsiniz.