Java Array Nedir?

sametklou

Java Array Nedir?

Java'da array, aynı türde verileri saklamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Birden fazla değeri tek bir değişken altında tutmanıza olanak sağlar. Array'ler bellekte ardışık olarak sıralanır ve her bir elemanına bir indis (index) numarası ile erişilir.

Java Array Nasıl Tanımlanır?

Java'da bir array tanımlamak için şu şekilde bir syntax kullanılır:

VeriTipi[] arrayAdi = new VeriTipi[boyut];

Örneğin; bir integer array tanımlamak için:

int[] numbers = new int[5];

Bu örnekte, "numbers" adında bir integer array oluşturduk ve bu array'in 5 eleman kapasitesi olduğunu belirttik.

Java Array Elemanlarına Erişmek

Oluşturulan bir array'in elemanlarına erişmek için indis numarasını kullanırız. İndis numaraları 0'dan başlar.

int[] numbers = new int[5];
numbers[0] = 10;
numbers[1] = 20;

System.out.println(numbers[0]); // Ekrana 10 yazdırır
System.out.println(numbers[1]); // Ekrana 20 yazdırır

Java Array Foreach Döngüsü

Java'da array'ler üzerinde döngü kullanmak için foreach döngüsü kullanılabilir.

int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

for(int number : numbers) {
    System.out.println(number);
}

Bu örnekte, "numbers" array'inin her elemanı üzerinde döngü oluşturularak ekrana yazdırılmıştır.

Java'da array'lerin kullanımı oldukça yaygındır ve veri işleme operasyonlarında sıkça tercih edilirler. Array'lerle ilgili daha detaylı bilgiye Oracle Java Dökümantasyonundan ulaşabilirsiniz.

Java'da Array Kullanımı

Java programlama dilinde array (dizi) veri türü, aynı türdeki verilerin bir araya getirilmesi ve bu verilere erişim sağlanması için kullanılan bir veri yapısıdır. Array'ler, aynı türdeki veri öğelerini tek bir değişken altında tutmamıza olanak tanır.

Array Oluşturma

Java'da bir array oluşturmak için şu şekilde bir syntax kullanabiliriz:

// Veri tipi[] diziAdi = new Veri tipi[boyut];

int[] sayilar = new int[5]; // 5 elemanlı tam sayı array'i oluşturuldu
String[] isimler = new String[3]; // 3 elemanlı string array'i oluşturuldu

Array'e Değer Atama ve Değer Okuma

Bir array'e değer atamak ve değer okumak için şu şekilde bir syntax kullanabiliriz:

// Değer atama
sayilar[0] = 10;
sayilar[1] = 20;
sayilar[2] = 30;
sayilar[3] = 40;
sayilar[4] = 50;

// Değer okuma
System.out.println(sayilar[2]); // Çıktı: 30

Array Döngüsü ve Tüm Elemanları Yazdırma

Array'in tüm elemanlarını döngü kullanarak yazdırmak için şu şekilde bir syntax kullanabiliriz:

for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
    System.out.println(sayilar[i]);
}

Array Dizilerini Karşılaştırma

İki array dizisini karşılaştırmak için Arrays sınıfını kullanabiliriz. Örneğin:

int[] array1 = {1, 2, 3};
int[] array2 = {1, 2, 3};

if (Arrays.equals(array1, array2)) {
    System.out.println("İki array aynı");
} else {
    System.out.println("İki array farklı");
}

Java'da array kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için Java Array Kılavuzu sayfasına göz atabilirsiniz.