sametklou

—

Başlık: Spring'de ResultSetExtractor Kullanımı

Spring framework'ünün JDBC modülü içerisinde bulunan ResultSetExtractor, JDBC ResultSet nesnesini işlemek için kullanılan bir kullanıcı arabirimi sağlar. Bu yazıda, ResultSetExtractor'ın nasıl kullanılacağını ve nasıl özelleştirilebileceğini öğreneceksiniz.

ResultSetExtractor Kullanımı:

public class CustomResultSetExtractor implements ResultSetExtractor<List<Product>> {
  
  @Override
  public List<Product> extractData(ResultSet rs) throws SQLException, DataAccessException {
    List<Product> productList = new ArrayList<>();
    
    while(rs.next()) {
      Product product = new Product();
      product.setId(rs.getInt("id"));
      product.setName(rs.getString("name"));
      product.setPrice(rs.getDouble("price"));
      
      productList.add(product);
    }
    
    return productList;
  }
}

public List<Product> getProducts() {
  String sql = "SELECT * FROM products";
  return jdbcTemplate.query(sql, new CustomResultSetExtractor());
}

Yukarıdaki kod örneğinde, özel bir ResultSetExtractor sınıfı tanımlanmış ve extractData metodu ile ResultSet'ten veriler alınmış ve bir liste şeklinde döndürülmüştür. Ardından jdbcTemplate ile bu ResultSetExtractor sınıfı kullanılarak sorgu çalıştırılmıştır.

ResultSetExtractor'ın avantajları:

 • Veritabanı işlemlerinde performansın artırılmasına yardımcı olur.
 • Sonuçları dilediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu yazıda, Spring framework'ünün ResultSetExtractor'ı nasıl kullanabileceğinizi öğrendiniz. Daha fazla bilgi için Spring JDBC dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.